Volg ons op de diverse sociale media

CT scan of MRI scan?

De arts beslist of je in aanmerking komt voor een scan. Wachtlijsten zijn soms dramatisch. Belangrijk is om te weten dat je zelf eventueel via de zorgverzekeraar kunt zoeken naar een ziekenhuis waar het sneller kan.

In het buitenland ben je vaak ook snel aan de beurt; bijvoorbeeld in Duitsland en Zwitserland. Daar kent men geen wachtlijsten.

Een CT-scan is belastend voor het lichaam, omdat hier schadelijke röntgenstraling bij vrij komt. Een MRI scan is NIET belastend voor het lichaam, omdat gewerkt wordt met magnetische velden/straling (MRI = Magnetic Resonance Image).

Zoals eerder gemeld; een PET-CT scan is het meest nauwkeurig! En hierop kan men vaak ook zien OF en HOE agressief het weefsel is. Denk eraan om een kopie van de scan te vragen om je eigen dossier compleet te houden!

Tipsbijkanker.nl is een initiatief van Stichting Over@Leven

De informatie op deze pagina is gebaseerd op het delen van ervaringen en bestaat enkel uit tips. De inhoud van deze site is geen medisch of therapeutisch advies.
Bij lichamelijke of psychische klachten moet u zich wenden tot een gekwalificeerd arts of therapeut.